Hue City

132,072
2,869
571

Overview

Area: 265 km²
Population: 652,572 people
Administrative Division:
29 Wards: An Cuu, An Dong, An Hoa, An Tay, Dong Ba, Gia Hoi, Huong An, Huong Ho, Huong Long, Huong So, Huong Vinh, Kim Long, Phu Hau, Phu Hoi, Phu Nhuan, Phu Thuong , Phuoc Vinh, Ward Duc, Tay Loc, Thuan An, Thuan Hoa, Thuan Loc, Thuy Bieu, Thuy Van, Thuy Xuan, Truong An, Vinh Ninh, Vy Da, Xuan Phu.
7 Communes: Hai Duong, Huong Phong, Huong Tho, Phu Duong, Phu Mau, Phu Thanh, Thuy Bang.

More information...